havalandirma
Yapı içindeki iç hava kalitesinin insan sağlığı ve çalışma verimi üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Yapılan bazı çalışmalarda, insan yaşamının ortalama % 90’ının geçtiği iç ortamlardaki hava kirlilik seviyesinin çoğu zaman dış ortamdan daha yüksek olduğu belirtilmektedir.

Yine aynı çalışmalarda, iç ortamlardaki kirliliklerin her yıl binlerce solunum yolu hastalıkları ve yüzlerce kanser ölümlerine neden olduğunun tahmin edildiği, iç hava kirliliklerine maruz kalan binlerce çocuğun kanındaki kurşun seviyesininyükseldiğinin anlaşıldığı açıklanmaktadır.

Bu nedenlerle iç ortamlarda uygun bir hava kalitesi sağlayan çözümlerin uygulanması tasarımcıların önde gelen sorumluluklarından biri olmaktadır. İyi bir iç hava kalitesi oluşturulmasında, etkili bir havalandırma sağlanması önemli bir rol oynamaktadır.

oguzhan-havalandirma-sistemleri-havalandirma-1-587e6ac6101-ctytbdAncak bu tasarımlar enerji kullanımını ve gerçek çözümleri içermelidir. Günümüzde her ne kadar sadece hava sirkülasyonu havalandırma gibi değerlendirilsede Havalandırma Yaşam ve İş Ortamlarında Konfor ve Sağlığın Vazgeçilmez Başlıca Unsurudur, Bu nedenden dolayı ihtiyaçların belirlenip sistemlerin tasarımlarının alanında uzman Mühendisler’ ce Yapılması önemlidir.

Özellikle çalışma ortamlarında 2 ayda bir kez hava kalitesi ölçümlerinin yapılması önemlidir.

Yılda 1 kez havalandırma kanalları antibakteriyel kimyasallar ile temizlenmelidir.